Land van Kien logo

Slim omgaan met en genieten van water

Hoe voorkomen we wateroverlast bij extreem weer? Hoe houden we het water vast voor tijden van droogte? Er spelen allerlei uitdagingen rondom water. Water is van levensbelang, dat beseffen wij in Land van Kien als geen ander. Daarvoor pakken we verschillende dingen aan, in samenwerking met Mozaïek Dommeldal, Groene Woud en de omgeving. Daarmee zorgen we voor herstel van natuurlijke en gezonde watersystemen, upgrading en beheer van het parkgebied en land- en waterverbindingen met de omgeving.

Onze ambitie is om een verbinding te maken van onze vijver met de Dommel. Zo komt er vers water in de vijver en het overige Land van Kien. Er is inmiddels een overloop vanuit de wijk Kienehoef. Die gaat via wadi’s en een bezinkgedeelte met riet, waar het water gezuiverd wordt voordat het in onze vijver terechtkomt. Zo ontstaat een natuurlijke filtratie. Via overlopen houden we het water hier vast in ons gebied. Een circulaire waterhuishouding, die past bij onze filosofie in Land van Kien. Het levert verbetering van de waterkwaliteit en daarmee de biodiversiteit op. Bovendien voorkomen we overstromingen enerzijds en zorgen voor voldoende water anderzijds. En door de verbinding van onze vijver met de Dommel en onze natuurwaterspeeltuin in de wadi kan jong en oud nog meer genieten van het water in ons Land van Kien.

Op deze website lees je meer over Mozaïek Dommeldal

We gebruiken Analytische cookies om de website te verbeteren door te meten hoe vaak pagina’s worden bezocht en waar mogelijke knelpunten zitten