Land van Kien logo

Gezonde natuur en gezonde landbouw

Land van Kien heeft nog altijd zijn fraaie historische structuur. Met karakteristieke lanen, fraaie houtwallen, bolle akkers, weidse uitzichten en parkachtige omgeving. Daar zijn we heel trots op en gaan er daarom heel zuinig mee om. Respectvol gaan we Land van Kien duurzaam ontwikkelen, inrichten en beheren. We zorgen voor een betere ontwikkeling van de mooie natuur in ons gebied en een gezond agrarisch landschap. Met behoud van al het goede dat er al is en met liefde voor ons historisch karakter.

Door kringlooplandbouw in Land van Kien versterken we de grond en de gewassen en raakt de grond niet uitgeput. Zo zorgen onze Brandroodrunderen bijvoorbeeld voor een natuurlijke begrazing. Door het inrichten van een circulaire waterhuishouding voorkomen we bovendien overstromingen en houden tegelijkertijd het water in ons gebied voor tijden van droogte. In samenwerking met Van den Berk Boomkwekerijen hebben we 15.000 bomen geplant, waaronder loofbomen en fruitbomen. Samen met de bloemranden langs de weiden trekken ze insecten en vogels aan en zorgen zo voor versterking van de biodiversiteit. Zo wordt Land van Kien een plek waar gezonde natuur en landbouw hand in hand gaan.

We gebruiken Analytische cookies om de website te verbeteren door te meten hoe vaak pagina’s worden bezocht en waar mogelijke knelpunten zitten